NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd

Spółdzielni Mleczarskiej

w Łapach

zawiadamia

że w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 10.00

w świetlicy Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach

przy ul. Brańskiej 8 odbędzie się

Nadzwyczajne

Zebranie Przedstawicieli

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania.

  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i 2 mężów zaufania ( Prezydium Zebrania ).

  3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

  4. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

  5. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.

  7. Sprawy różne.

Z A R Z Ą D