NAGRODY DLA NAJWIĘKSZYCH DOSTAWCÓW

Dnia 02.02.2017 roku odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla największych dostawców mleka do SM Łapy.

Dnia 02.02.2017  roku w siedzibie Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach uhonorowano największych dostawców mleka do SM Łapy.Podczas uroczystości Pan Prezes Antoni Żdanuk wraz z Panią Burmistrz Urszulą Jabłońską wręczyli nagrody 10-ciu największym dostawcom mleka.

Najwięcej mleka w ubiegłym 2015 roku dostarczyła firma HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT W KNYSZYNIE.

Największym dostawcą indywidualnym został Pan MAREK KOMAR.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz