Ogłoszenie

Zarząd SM w Łapach zawiadamia, że w dniu 02.06.2017 r. odbędą się zebrania rejonowe członków Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach z rejonu gminy Turośń Kościelna, Choroszcz, w sali Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej o godz. 10:00 oraz z rejonu gminy Poświętne, Ełk, Sokoły w remizie w Poświętnym o godz. 12:00

z następującym porządkiem zebrania

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie, wybór przewodniczącego oraz uchwalenie porządku i regulaminu obrad.
  2.  Sprawozdanie Zarządu o pracy Spółdzielni i zamierzenia Spółdzielni na lata następne.
  3.  Dyskusja, wnioski i postulaty.
  4. Wybór uzupełniający Delegata na Zebranie Przedstawicieli.
  5.  Sprawy różne.