Zebrania Rejonowe Członków Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach zawiadamia, że w 2018 roku odbędą się Zebrania Rejonowe Członków Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem i z następującym porządkiem obrad: (proszę otworzyć poniższy załącznik).

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach zawiad Zebrania Rejonowe Członków Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach