Informacje z dnia: 11 czerwca 2018

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w świetlicy Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach przy ul. Brańskiej 8 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli

  z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego, sekretarza i 2 mężów zaufania (Prezydium  Zebrania) Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej i wyborczej. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r., wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz […]

więcej →