Informacje z dnia: 10 czerwca 2019

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach zawiadamia że w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w świetlicy Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach przy ul. Brańskiej 8 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli

z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego, sekretarza i 2 mężów zaufania (Prezydium  Zebrania) Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r., wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz program działania  […]

więcej →