Informacje z dnia: 16 czerwca 2020

Walne Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10.00w  sali bankietowej „WERSAL” przy ul. Brańskiej 9 w Łapach odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad: Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego, sekretarza i 2 mężów zaufania (Prezydium  Zebrania) Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli. Wybór komisji mandatowo – […]

więcej →