Tytuł „Ambasador Polskiej Gospodarki”

Dnia 17.04.2015 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki odbyła się Gala Finałowa wieńcązca konkurs Podlaska Marka Roku 2014.

W tegorocznej edycji Podlaskiej Marki został przyznany tytuł Ambasadora Podlaskiej Gospodarki.

Zarząd Województwa Podlaskiego, wspólnie z Radą Przedsiębiorczości, postanowi przyznawać branżom o szczególnym znaczeniu dla regionalnej gospodarki. Pierwszym tegorocznym laureatem została brana mleczarska. Tytuł ten m.in. otrzymała Spółdzielnia Mleczarska w Łapach.