Spotkanie z ministrem rolnictwa

W Warszawie odbyło się spotkanie producentów i przetwórców mleka w sprawie wniosku do Brukseli o interwencję na rynku mleka. Uczestniczył w nim również prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach.

Oto krótka relacja z tego wydarzenia: