Informacje z dnia: 7 czerwca 2023

Walne Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach zawiadamia że w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w świetlicy Spółdzielni Mleczarskiej przy ul. Brańskiej  w Łapach  odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad: Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego, sekretarza  i 2 mężów zaufania (Prezydium  Zebrania)     Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli. Wybór komisji mandatowo – […]

więcej →