Ochrona danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mleczarska w Łapach:
– adres: ul. Brańska 8, 18-100 Łapy
– telefon: (+48) 85 715 22 23 do 5
– e-mail: mleczarnia@mleczarnia.lapy.pl

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Spółdzielni sprawuje Administrator Danych Osobowych:
– Prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach – Antoni Żdanuk
– adres: ul. Brańska 8, 18-100 Łapy
– e-mail: administrator.danych.osobowych@mleczarnia.lapy.pl

Może Pan/Pani kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Swoich praw.

Więcej informacji nt. RODO:

*Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla dostawcy surowca: Klauzula dla dostawcy

*Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla pracownika: 1.Klauzula kadry do internetu informacyjna o przetwarzaniu danych