Ogłoszenia

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach zawiadamia że w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w świetlicy Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach przy ul. Brańskiej 8 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli

10 czerwca 2019

z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego, sekretarza i 2 mężów zaufania (Prezydium  Zebrania) Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r., wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz program działania  […]

więcej →

Podlaska Marka Roku 2017. Zwycięzca – Spółdzielnia Mleczarska w Łapach

25 kwietnia 2018

Dnia 24 kwietnia 2018r. Kapituła Podlaskiej Marki Roku przyznała Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach nagrodę główną w kategorii PRODUKT SPOŻYWCZY – Grupa Produktów Naturalnych.  

więcej →