Spółdzielnia Mleczarska w Łapach > Eksport

Eksport

Spółdzielnia Mleczarska w Łapach to nowoczesny zakład, z 80-letnią tradycją, produkujący wyroby mleczarskie. Położona jest w północno-wschodniej Polsce, na terenie Zielonych Płuc Polski.

SM w Łapach jest producentem: mleka świeżego, galanterii mlecznej, śmietan, serów dojrzewających, twarogów, kremów śmietankowych, mleka w proszku pełnego i odtłuszczonego.

Wyroby Spółdzielni znane są na rynku krajowym, w państwach Unii Europejskiej, a także na rynkach krajów Azji, Afryki i Ameryki.

 

Export

The Dairy Cooperative in Łapy is a modern plant with 80 years of tradition that manufactures dairy products. It is located in the North-Eastern Poland in the area of the „green lungs of Poland”.

The Dairy Cooperative in Łapy is a producer of: fresh milk, dairy products, creams, ripening cheese, quarks, cream pastes, full-fat and skimmed powdered milk.

The products of the Cooperative are renowned on the Polish market, in the European Union countries as well as on the markets of Asia, Africa and America.